top of page
Search

Greece in 2024 FIA World Bajas Cup

Updated: Oct 20, 2023

(english text follows)

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Παγκόσμιο Συμβούλιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου – FIA που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε τα έπαθλα και το πρόγραμμα αγώνων για το 2024.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Διεθνής αγώνας Baja που πραγματοποιείται στην Ελλάδα επί 10 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία εκ των οποίων τα 4 τελευταία με έδρα το Άργος Ορεστικό, είναι πλέον και επίσημα μέρος του Παγκόσμιου Κυπέλλου Bajas (FIA WORLD BAJAS CUP) αφού πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις των 2 τελευταίων χρόνων ως μέρος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Bajas της FIA.

Η αναβάθμιση και συμμετοχή της Ελλάδας στο κορυφαίο παγκόσμιο θεσμό αγώνων Bajas επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο διοργάνωσης των προηγούμενων ετών αλλά και την ευρεία αποδοχή εκ μέρους των αγωνιζόμενων.

Το 2024 το ελληνικό Baja θα πραγματοποιηθεί 22-25 Μαΐου με έδρα το Άργος Ορεστικό και θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 8 αγώνες που θα πραγματοποιηθούν παγκοσμίως. Η αποδοχή της Ελλάδας στις ελίτ χώρες που φιλοξενούν το θεσμό “FIA WORLD BAJAS CUP”, σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το ελληνικό motorsport καταξιώνοντας το σε διεθνές επίπεδο.

Νέα εποχή και νέα σελίδα για το Rally Greece Offroad που εφεξής διαχωρίζεται σε 2 παράλληλους και διακριτούς αγώνες που θα πραγματοποιούνται την ίδια ημερομηνία.

Η νέα ονομασία για τον αγώνα FIA θα είναι BAJA GREECEενώ για τον εθνικό αγώνα παραμένει η ονομασία “11ο Rally Greece Offroad” ώστε να υπενθυμίζει τη μακρόχρονη και επιτυχή πορεία της διοργάνωσης.

“BAJA GREECE” λοιπόν και αξίζει να αναφερθεί ότι είναι ο μοναδικός αγώνας παγκοσμίως που διαθέτει στο Άργος Ορεστικό ένα κτίριο 640τμ ειδικά κατασκευασμένο και διαμορφωμένο για τις ανάγκες διοργάνωσης εκδηλώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το “BAJA GREECE” ως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στη Δυτική Μακεδονία και ως δεύτερος μεγαλύτερος αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα εκφράζει τις ευχαριστίες για τη θεσμική στήριξη από το Υπουργείο Αθλητισμού, τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και τον οικοδεσπότη Δήμο Άργους Ορεστικού.

Επιπρόσθετα ευχαριστεί θερμά τους επί συναπτά έτη επίσημους και πιστούς μεγάλους χορηγούς του αγώνα, δesfa, Εγνατία Οδός ΑE, G.Moundreas & Co. SA, Mare Management και green navis, αλλά και τους πολύτιμους συντελεστές της Οργάνωσης όπως η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, ο Ερυθρός Σταυρός, τα Δασαρχεία Καστοριάς και Φλώρινας και τους εθελοντές του αγώνα.

Το “BAJA GREECE” θα είναι ο 2ος γύρος για το 2024 FIA WORLD BAJAS CUP και ίσως ο πιο απαιτητικός επί ευρωπαϊκού εδάφους καθώς το σύνολο των Ειδικών Διαδρομών αγγίζει τα 530χλμ με ένα συνολικό μήκος αγώνα τα 800χλμ και τους αγωνιζόμενους να οδηγούν σε υψόμετρο που αγγίζει τα 2000 μέτρα στο βουνό Βίτσι με απαιτητικές αλλά ασφαλείς διαδρομές που όμοιες τους δεν συναντούν σε κανένα άλλο αγώνα.

Η προετοιμασία του αγώνα έχει ήδη ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και η Οργανωτική Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει μία εκδήλωση εφάμιλλη των προσδοκιών για καθιέρωση του “BAJA GREECΕ” Eως κορυφαία διοργάνωση στο “FIA WORLD BAJAS CUP”.

Το επιτυχημένο τρίπτυχο “Ασφάλεια – Αθλητικό Πνεύμα – Παραδοσιακή Ελληνική Φιλοξενία”, θα είναι ακόμη μία χρονιά ο πυλώνας για επιτυχή διοργάνωση που παράλληλα στοχεύει να προβάλει την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία σε παγκόσμιο επίπεδο ως κορυφαίο τουριστικό θεματικό προορισμό με μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα για τη περιοχή.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2024, το κοινωνικό αποτύπωμα θα είναι προτεραιότητα του “BAJA GREECE” ώστε με τις δράσεις που προγραμματίζονται να υπάρξει το μέγιστο ανταποδοτικό όφελος για τη περιοχή και τη τοπική κοινωνία που όλα τα χρόνια αγκαλιάζει με θέρμη την εκδήλωση.

Ραντεβού λοιπόν 22-25 Μαΐου στο Άργος Ορεστικό και στα όμορφα τοπία της Δυτικής Μακεδονίας για το 1ο αγώνα επί ελληνικού εδάφους του “FIA WORLD BAJAS CUP”.


Η Οργανωτική Επιτροπή

B A J A G R E E C E


Athens, 0ctober 19th 2023


PRESS RELEASE


The FIA World Motorsport Council, that was held on October 19th, has announced the 2024 calendar and relevant championships.


It is our great pleasure to communicate that the international Baja that is organized in Greece for the last 10 years in Western Macedoni region and Argos Orestiko as hosting city, is officially part of the FIA WORLD BAJAS CUP after the successful organization of FIA European Baja Cup events in the previous two years.


The upgraded participation of Greece in the leading global trophy of Bajas races confirms the high level of organization of the previous years as well as the wide acceptance by the competitors.


In 2024, the Greek Baja will take place May 22-25, based in Argos Orestikos, and will be part among the 8 races that will take place worldwide. The acceptance of Greece among the elite countries that host the "FIA WORLD BAJAS CUP" marks a new era for Greek motorsport, establishing it at an international level.


A new era and a new page for Rally Greece Offroad, which is now splitted into 2 parallel and distinct races that will take place on the same dates.

The new name for the FIA race will be "BAJA GREECE" while the name for the national race remains "11th Rally Greece Offroad" so to remind the long and successful course of the event.


"BAJA GREECE" new name from now on and it is worth mentioning that it is the only race in the world that has in Argos Orestiko a 640 square meter building specially constructed and configured for the needs of organizing motorsports events.


"BAJA GREECE", as the largest sports event in Western Macedonia and as the second largest motorsport race in Greece, expresses thanks for the institutional support by the Ministry of Sports, the Region of Western Macedonia, the Regional Unit of Kastoria and the hosting Municipality of Argos Orestikos.


In addition, warmly thanks to the official and loyal official sponsors of the event, desfa, Egnatia Odos SA, G.Moundreas & Co. SA, Mare Management and green navis, but also the valuable contributors of the Organization such as the Hellenic Police, the Fire Department, the National First Aid, the Red Cross, the Forestry Departments of Kastoria and Florina and the volunteers of the race.


BAJA GREECE” will be the 2nd round of 2024 FIA WORLD BAJAS CUP and probably the most demanding on European soil as the total of the Selective Sections reach almost 530 kilometers with a total race length of 800 kilometers and with competitors driving at an altitude of up to 2000 meters on “Vitsi” mountain with challenging but safe roads that are not seen in any other event.


The preparation of the race has already started since September and the Organizing Committee plans to present an event that will meet expectations so to establish “BAJA GREECE” as a top event in the “FIA WORLD BAJAS CUP”.


The successful triptych "Safety - Motorsport Spirit - Traditional Greek Hospitality", will be once again the pillar for a successful organization and at the same moment aims to promote Greece and Western Macedonia as a world-leading tourist themed destination with measurable economic results for the region.


As every year, so also in 2024, the social footprint will be a priority of "BAJA GREECE" so that the actions that are planned will benefit the region and the local community that every year embraces with warmth the event.


So let's meet on May 22-25 in Argos Orestiko and the beautiful landscapes of Western Macedonia for the 1st ever race on Greek soil of the "FIA WORLD BAJAS CUP".


The Organizing Committee

B A J A G R E E C EComments


bottom of page